Угода користувача

Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між користувачом та веб-сайтом https:// (далі - «Сайт»).
1. Загальна частина
1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою https:// (надалі – «Угода»).
2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.
3.Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту-як на незареєстрованих (неавторизованих) користувачів, так і на зареєстр ованих (авторизованих), що мають будь-який обліковий запис або не мають жодного. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль тощо).


2. Права, обов'язки та відповідальність Користувача та Сайту

1. У разі, якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Сайт, та надати інформацію, яка підтверджує виявлене порушення. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).

2. Користувачеві заборонено:
-зловживати розміщенням не інформативної інформації;
-створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
-надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
-реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови  одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
-використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
-намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
- використовувати авторські права на матеріали сайту, ресурси і послуги, якщо не вказано інше, належать Сайту;
- копіювати матеріали з сайту без письмової згоди власника Сайту заборонено.
3. Відповідальність Користувача:
-Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
-Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
-Якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

4. Відповідальність Сайту:
-Сайт не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
-Сайт не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
-Сайт не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
-Сайт не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.


3. Конфіденційність
1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Сайту/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
3. Сайт  приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту інформації користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
4. Сайт не передаємо вашу особисту інформацію третім особам.


4. Інші умови
1. Сайт має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою: https:// Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
2. Сайт не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
4. Сайт надається "як є". Сайт не гарантує відповідність Сайту цілям та/або очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.
5. До даної Угоди й відносин між Сайтом та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.
6. Незнання правил, в тому числі обмежень на розміщення інформації і використання ресурсів Сайту, не звільняє Користувача сайту від їх реалізації, а в разі їх порушення – від відповідальності відповідно до умов цієї Угоди і законодавства України.
7. Сайт має право в будь-який момент розірвати Угоду з користувачем, в тому числі, якщо користувач порушив будь-яке положення Угоди або вчинив дії, які чітко вказують на те, що користувач не має наміру або не може виконувати положення Угоди.